top of page
bear-cute.gif

ramowy plan rajdu

10:00 - 12:30

12:30 - 12:50

13:00 - 14:15

15:00 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

19:00

Przyjazd i zgłoszenia zawodników w biurze zawodów

Uroczyste otwarcie zawodów

Start grup 10-osobowych co 5 minut

Rozpoczęcie imprezy plenerowych

Uroczyste wręczenie pucharów i nagród

Występ kabaretu OT.TO

Potańcówka

bottom of page