top of page

Kategorie wiekowedla rowerów„tradycyjnych”:

Mężczyźni:

m1

m2

m3

Kobiety:

k1

k2

Użytkownicy rowerów o napędzie elektrycznym będą klasyfikowani jako oddzielna grupa

niezależnie od płci i wieku.

Zawodnicy będą puszczani ze startu w dziesięcioosobowych grupach według deklarowanego w formularzu zgłoszeniowym, czasu przejazdu trasy wyścigu.

Grupy będą starować w odstępach co pięć minut.

bottom of page