top of page

Każdy z zawodników po ukończeniu wyścigów otrzyma medal pamiątkowy.

 

W każdej kategorii wiekowej zawodników: I – III miejsce puchar.

Dla zawodników  używających rowerów elektrycznych: I – III miejsce puchar.

Nagrody pieniężne w kategorii open (z wyłączeniem rowerów elektrycznych):

Mężczyźni - 1.000 zł za I miejsce, 700 zł za II miejsce, 300 zł za III miejsce,

Kobiety - 1.000 zł za I miejsce, 700 zł za II miejsce, 300 zł za III miejsce.

bottom of page